4148761
Uluslararası
Tam metin bildiri
ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ’NDE SMYRNA’NIN İDARİ YAPISI
AYTÜRE SERPİL
İKSAD- İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Türkçe
Yayımlanmış
15.11.2017
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi
Sözlü Sunum
12.11.2017
08.11.2017