çalıştı 1
Ortaöğretim 10.Sınıf Matematik Ders Kitabının Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi : Bitlis İli Örneklemi

Ortaöğretim 10.Sınıf Matematik Ders Kitabının Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi : Bitlis İli Örneklemi

4067471
Ulusal
Hakemli
INDEXS COPERNICUS, DOAJ, GOOGLE SCHOLAR...)
Ortaöğretim 10.Sınıf Matematik Ders Kitabının Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi : Bitlis İli Örneklemi
TAŞDEMİR CAHİT
Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi
Türkçe
12
2011
2
2
41
54
1309-4726
Basılı+Elektronik
Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
2938305
2021-05-14 14:34:24
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kfbd