1787-1792 Osmanlı Rus Savaşında Değişen Dengeler ve Yaş Antlaşması

4041080
Uluslararası
Hakemli
Emerging Sources Citation Index (ESCI), European Reference Index for the Humanities (ERIH), Modern Language Associationof America (MLA), Humanities International Index (EBSCOHost) ve HumanitiesSource Ultimate (EBSCOHost), ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı
1787-1792 Osmanlı Rus Savaşında Değişen Dengeler ve Yaş Antlaşması
KOÇAK ZÜLFİYE
Tarih İncelemeri Dergisi
Türkçe
12
2017
32
2
459
490
0257-4152
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
2914359
2019-10-29 23:32:54
Özgün Makale