3972418
Uluslararası
Özet bildiri
Trading in Spot vs Futures: The Effect of Tick Size
EKİNCİ CUMHUR ENİS,BEYHAN HİDAYET
Istanbul Finance Congress
İngilizce
Yayımlanmamış
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
Sözlü Sunum
03.11.2017
02.11.2017