3945495
Uluslararası
Özet bildiri
Batman Şehri’nde Mekansal Büyümenin Arazi Kullanımına Etkisi
ALKAN ADNAN, VURAL ERCAN, ADIGÜZEL FATİH, ÇETİN MEHMET
INTERNATIONAL CONGRESS On The 75th Anniversary Of TURKISH GEOGRAPHICAL SOCIETY
Türkçe
Yayımlanmış
29.12.2017
Elektronik
http://www.tck.org.tr/75.Yil.Bildiriler.pdf
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Beşeri ve İktisadi Coğrafya>Coğrafi Bilgi Sistemleri
Sözlü Sunum
10.11.2017
08.11.2017