3945443
Uluslararası
Özet bildiri
Spatial Data Production with Unmanned Aerial Vehicles
ADIGÜZEL FATİH
INTERNATIONAL ADVANCED RESEARCHES ENGINEERING CONGRESS 2017
Türkçe
Yayımlanmış
29.12.2017
Elektronik
http://iarec.osmaniye.edu.tr/21963_kongre-kC4B0tabi.html
Mühendislik Temel Alanı->Harita Mühendisliği
Sözlü Sunum
18.11.2017
16.11.2017