15 Temmuz 2016 Sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinden İhraçların Chris Argyris’in Olgunlaşma Teorisi Perspektifinden Analizi (15 Temmuz 2016- 15 Temmuz 2017

3864978
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
15 Temmuz 2016 Sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinden İhraçların Chris Argyris’in Olgunlaşma Teorisi Perspektifinden Analizi (15 Temmuz 2016- 15 Temmuz 2017
ÖZTÜRK CEMAL,İZCİ FERİT
Turkish Studies
Türkçe
12
2017
12
31
217
238
1308-2140
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
2752919
2024-01-09 10:54:02
Özgün Makale
http://www.turkishstudies.net/Makaleler/645232159_12C396ztC3BCrkCemal-vd-ifs-217-238.pdf