çalıştı 1
Akşam ve Vakit Gazeteleri Haberciliğinde İspanya’da II. Cumhuriyetin İlanı Meselesi (14 Nisan 1931)

Akşam ve Vakit Gazeteleri Haberciliğinde İspanya’da II. Cumhuriyetin İlanı Meselesi (14 Nisan 1931)

3858014
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Akşam ve Vakit Gazeteleri Haberciliğinde İspanya’da II. Cumhuriyetin İlanı Meselesi (14 Nisan 1931)
KARACA ERDEM
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe
12
2017
20
38
191
210
1301-5265
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
2746709
2022-10-05 21:34:19
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/baunsobed/issue/50161/645118