Can Social Networks Create Public Sphere? Gezi Park Protests and Intersections with the Media

3855271
Uluslararası
Hakemli
ulusal
Can Social Networks Create Public Sphere? Gezi Park Protests and Intersections with the Media
güven fikret,AYBAY ERDEM
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İngilizce
2017
Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları
2744156
2017-12-29 14:11:09
Özgün Makale