Değişen Kamu Yönetimi Anlayışı: İyi Yönetişim ve Temel Bileşeniolarak Hesap Verebilirlik

3846218
Uluslararası
Hakemli
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)Directory of Research Journals Indexing (DRJI)ResearchBible (Academic Resource Index)Academic Scientific Journals (CiteFactor)Scientific Indexing Services (SIS)Scientific World Index ( SCIWIN)International Index CopernicusSPARC Indexing (Institute of Technical Research)Advanced Science IndexDirectory of Indexing and Impact Fact (DIIF)Türk Eğitim İndeksi (TEİ)Akademik Araştırmalar İndeksi (Acarindex.com)International Institute of Organized Research (I2OR)Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD)Social Science Research Network (SSRN)ERIC - Institute of Education Sciencesİdealonline Veri TabanıScholarsteerİnfoBase IndexArastirmax Google ScholarInternational Index CopernicusSPARC Indexing (Institute of Technical Research)Advanced Science IndexDirectory of Indexing and Impact Fact (DIIF)Türk Eğitim İndeksi (TEİ)Akademik Araştırmalar İndeksi (Acarindex.com)International Institute of Organized Research (I2OR)Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD)Social Science Research Network (SSRN)ERIC - Institute of Education Sciencesİdealonline Veri TabanıScholarsteerİnfoBase IndexArastirmax Google Scholar
Değişen Kamu Yönetimi Anlayışı: İyi Yönetişim ve Temel Bileşeniolarak Hesap Verebilirlik
İZCİ FERİT,SARITÜRK MEHMET
İnternational journal of Academic Value Studies
Türkçe
8
2017
3
13
178
198
2149-8598
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
2735568
2018-01-01 16:10:56
Özgün Makale
http://www.javstudies.com/DergiDosyalar/434a8c50-6abc-45e4-af86-c6d35afa3823.PDF