3832447
Uluslararası
Özet bildiri
A simple cluster approach for 10Be and 19F nuclei
AYGÜN MURAT
International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology
İngilizce
Yayımlanmış
27.10.2017
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
Sözlü Sunum
29.12.2017
27.10.2017