çalıştı 1
Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Spor Örgütlerinde Çalışan Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi

Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Spor Örgütlerinde Çalışan Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi

3801692
Ulusal
Hakemli
Türkiye Atıf Dizini
Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Spor Örgütlerinde Çalışan Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi
EKİCİ SÜMMANİ,BURHANETTİN HACICAFEROĞLU,ÇALIŞKAN KADİR
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe
12
2017
12
2
40
57
2149-1046
Elektronik
Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
2692811
2024-05-22 13:51:09
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbubesbd/issue/33059/319792