3788877
Uluslararası
Özet bildiri
Moğol İstilası Arifesinde Bağdad’ın Durumu
AYLAR MUSTAFA
100. Yılında Uluslararası Bağdat (Medinetü’s-Selam) Ve Kutü’l-Amare Sempozyumu
Türkçe
Yayımlanmış
22.12.2017
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Orta Çağ Tarihi>Orta Çağ Kentleri>İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi>Bağdad,Moğol
Sözlü Sunum
22.12.2017
20.12.2017