Petrol Piyasasında Oynaklığın Öngörülmesi: Garch Modelleri İle Bir Uygulama

3761952
Uluslararası
Hakemli
International Index Copernicus
Petrol Piyasasında Oynaklığın Öngörülmesi: Garch Modelleri İle Bir Uygulama
EVCİ SAMET,CİHANGİR MEHMET,ERGİN ERHAN
International Journal of Academic Value Studies (JAVSTUDIES)
Türkçe
9
2017
3
14
122
128
2149-8598
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
2653297
2023-07-24 16:04:33
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.23929/javs.533