3761689
Uluslararası
Özet bildiri
Academical Apprach to LED Lamp or LED Bulb Confusion
EREN MUHAMMED,PALTA OLCAY,CENGİZ ÇİĞDEM,YAPICI İBRAHİM,YURCİ YILMAZ,YILDIRIM SELMAN,CENGİZ MEHMET SAİT,ATİÇ SERDAL
International Conference onMultidisciplinary, Engineering, Science,Education and Technology (IMESET’17Baku)
İngilizce
Yayımlanmış
30.06.2017
Basılı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->İstatistik
Sözlü Sunum
14.07.2017
12.07.2017