çalıştı 1
An Application On The Lucas Numbers And Infinite Toeplitz Matrices

An Application On The Lucas Numbers And Infinite Toeplitz Matrices

3691143
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
An Application On The Lucas Numbers And Infinite Toeplitz Matrices
KARAKAŞ MURAT,KARABUDAK HASAN
Cumhuriyet Science Journal
Türkçe
9
2017
38
3
557
562
2587-2680
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik
2583757
2017-12-13 16:18:41
Özgün Makale
http://dergipark.gov.tr/doi/10.17776/csj.340510