3682915
Uluslararası
Özet bildiri
Marriage in Jane Austen Pride Prejudice
AYBAY ERDEM, GÜVEN FİKRET
2017 Imeset International Conference - Bakü
İngilizce
Yayımlanmış
28.07.2017
Basılı
Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Sözlü Sunum
14.07.2017
12.07.2017