3630441
Uluslararası
Tam metin bildiri
Arşiv Kaynağı Olarak Kadıasker Ruznamçelerinin Medreseler ve Müderrisler Açısından Önemi
ALAN ERCAN
Uluslararası Osmanlı Medreseleri: Eğitim, Yönetim ve Finans Sempozyumu
Türkçe
Yayımlanmış
15.12.2018
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Sözlü Sunum
05.05.2017
04.05.2017