3596495
Uluslararası
Özet bildiri
Van Yöresindeki Evli Erkeklerin Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı ile İlgili Tutum ve Davranışlarının Araştırılması.
KARAASLAN SELVER,ŞAHİN HANIM GÜLER,GÜNBATAR NİZAMETTİN,AKYİĞİT ELİF,YEŞİLOVA ABDULLAH,ORHUN REYHAN
Uluslar Arası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongre
İngilizce
Yayımlanmamış
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik Eğitimi
Poster
25.05.2013
22.05.2013