çalıştı 1
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AZERBAYCAN

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AZERBAYCAN

3592602
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AZERBAYCAN
GÖL HACER
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Türkçe
6
2016
5
1
154
170
2147-5962
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi
2489836
2021-05-30 21:56:28
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/224455