Edip Cansever Şiirlerinde Yabancılaşma ve Varoluş Sorunsalı

3590074
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Edip Cansever Şiirlerinde Yabancılaşma ve Varoluş Sorunsalı
GEÇEN SEVDA
Turkish Studies
Türkçe
10
2016
11
20
213
244
1308-2140
Basılı+Elektronik
Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
2487321
2023-01-13 15:22:56
Özgün Makale
http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=10106&Detay=Ozet