Koyunculuk Üretim Faaliyetinin Faktör Analizi: Orta-Güney Anadolu Örneği

3427669
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Koyunculuk Üretim Faaliyetinin Faktör Analizi: Orta-Güney Anadolu Örneği
DAĞISTAN ERDAL,KOÇ BEŞİR,GÜL AYKUT,GÜL MEVLÜT
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Türkçe
12
2008
18
2
67
77
1308-7584
Basılı
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
2320599
2019-10-25 14:34:54
Özgün Makale