Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Değerler Algılarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma

3418142
Uluslararası
Hakemli
CiteFactor Academic Scientific JournalsScientific Indexing Services (SIS)Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)SCIWIN- Scientific World IndexDRJI – Directory of Research Journals IndexingResearchBible (Academic Resource Index)SPARC Indexing (Institute of Technical Research)Akademik Araştırmalar İndeksi Acarindex.comI2OR (International Institute of Organized ResearchAdvanced Science IndexInternational Index CopernicusDirectory of Indexing and Impact Fact (DIIF)TEİ- Türk Eğitim İndeksi
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Değerler Algılarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma
IŞIK METİN
International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS)
Türkçe
1
2017
3
8
25
40
2149-8598
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
2309895
2020-03-24 16:05:30
Özgün Makale
http://www.javstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=88