Akkaraman varyetesi Norduz ve Karakaş erkek kuzularının bazı testis özellikleri bakımından karşılaştırılması

330918
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Akkaraman varyetesi Norduz ve Karakaş erkek kuzularının bazı testis özellikleri bakımından karşılaştırılması
AYGÜN T, YILMAZ A
YYÜ Vet Fak Derg 3(1-2): 12-14.
Türkçe
2003
3
1
12
14
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı->Zootekni ve Hayvan Besleme
2014-02-19 13:28:01
Özgün Makale