çalıştı 1
Quantum Dynamic Effects at Insertion Minimum Reaction: HLiF Reaction

Quantum Dynamic Effects at Insertion Minimum Reaction: HLiF Reaction

3268398
Uluslararası
Hakemli
Endekste taranmıyor
Quantum Dynamic Effects at Insertion Minimum Reaction: HLiF Reaction
KARABULUT EZMAN
BEU Journal of Science
Türkçe
12
2016
2
5
141
148
2147-3188
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
2156384
2023-03-22 14:57:50
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlisfen/issue/26839/282246