Asur Ticaret Kolonileri Çağı ve Hititler Devrinde Anadolu’da Kuyumculuk

3233901
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Asur Ticaret Kolonileri Çağı ve Hititler Devrinde Anadolu’da Kuyumculuk
MANDACI EBRU
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Türkçe
12
2016
5
8
3193
3213
2147-1185
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi
2122089
2020-06-18 14:24:40
Özgün Makale