çalıştı 1
Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki

Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki

3200542
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki
DURMAZ MEHMET,HÜSEYİNLİ TAHİRE,GÜÇLÜ CANER
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
İngilizce
10
2016
5
24659
2291
2303
2147-1185
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm
2089274
2023-01-16 15:34:25
Özgün Makale
http://dergipark.gov.tr/doi/10.15869/itobiad.260266