Hasan Ali Toptaş ın Uykuların Doğusu Adlı Romanı ÜzerineStilistik Bir İnceleme

3189301
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Hasan Ali Toptaş ın Uykuların Doğusu Adlı Romanı ÜzerineStilistik Bir İnceleme
PARLAKPINAR MURAT,ÇİFTÇİ FETHULLAH
Turkish- Studies-International Periodical for the Languages, Literature andHistory of Turkish or Turkic
Türkçe
12
2016
11
21
339
362
1308-2140
Elektronik
Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
2078162
2018-11-06 21:18:58
Özgün Makale
http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1115464519_17ParlakpC4B1narMurat-vd-sos-339-362.pdf