çalıştı 1
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Bitlis İli Örneği

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Bitlis İli Örneği

3109865
Ulusal
Hakemli
INDEX COPERNICUS, GOOGLE SCHOLAR, DOAJ...
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Bitlis İli Örneği
TAŞDEMİR CAHİT
Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi
Türkçe
6
2012
3
1
39
50
1309-4726
Basılı+Elektronik
Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
2000092
2021-05-14 14:43:04
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kfbd/issue/22230/238635