çalıştı 1
BENJAMİN DISRAELİ NİN YAPITLARINDA GELENEKSELMUHAFAZAKARLIK VE MODERN MUHAFAZAKARLIK

BENJAMİN DISRAELİ NİN YAPITLARINDA GELENEKSELMUHAFAZAKARLIK VE MODERN MUHAFAZAKARLIK

3079124
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
BENJAMİN DISRAELİ NİN YAPITLARINDA GELENEKSELMUHAFAZAKARLIK VE MODERN MUHAFAZAKARLIK
KIZILTAŞ ŞAHİN
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Türkçe
4
2014
7
16
261
290
13089196
Basılı+Elektronik
Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları
1970029
2023-11-23 15:55:46
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyusbd/issue/1387/16298