çalıştı 1
İş güvenliğinde Bulanık Promethee Yöntemiyle Hata Türleri ve Etkilerinin Analizi: Bir İnşaat Firmasında Uygulama

İş güvenliğinde Bulanık Promethee Yöntemiyle Hata Türleri ve Etkilerinin Analizi: Bir İnşaat Firmasında Uygulama

2992956
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
İş güvenliğinde Bulanık Promethee Yöntemiyle Hata Türleri ve Etkilerinin Analizi: Bir İnşaat Firmasında Uygulama
YERLİKAYA MEHMET AKİF,EFE BURAK,EFE ÖMER FARUK
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Türkçe
1
2016
6
2
126
137
2146-538X
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı->Endüstri Mühendisliği
1880736
2022-01-10 12:54:21
Özgün Makale
http://dergipark.gov.tr/doi/10.17714/gufbed.2016.06.012