The effect of feeding system on fattening performance slaughter and carcass characteristics of Norduz male kids

295239
Uluslararası
Hakemli
SSCI
The effect of feeding system on fattening performance slaughter and carcass characteristics of Norduz male kids
DAŞKIRAN İ, BİNGÖL M, KARACA S, YILMAZ A ÇETİN AÖ KOR A
Trop Anim Health Prod.
İngilizce
1
2010
42
1459
1463
Basılı
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı->Zootekni ve Hayvan Besleme
2014-02-18 14:19:26
Özgün Makale