çalıştı 1
Bitlis İli'ndeki Obez Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Obeziteye ve Çocuklarına Yaklaşımı

Bitlis İli'ndeki Obez Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Obeziteye ve Çocuklarına Yaklaşımı

2935689
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Bitlis İli'ndeki Obez Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Obeziteye ve Çocuklarına Yaklaşımı
AKSOY AZİZ,OĞUR SEDA,AKSOY KENDİLCİ ESMA
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Türkçe
12
2016
5
2
210
224
2147-3188
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>Gıda Bilimleri ve Mühendisliği>Gıda Bilimi>Gıda Teknolojileri>Gıda Mikrobiyolojisi>çocukluk çağı obezitesi,obeziteye yaklaşım,ebeveyn,aile yapısı,Bitlis
1821086
2022-10-26 21:34:56
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlisfen/issue/26839/282255