Kurumsal İtibar Algısının İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı Rolü Doğu Anadolu Bölgesindeki Üniversiteler Üzerinde Bir Uygulama

2935058
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Kurumsal İtibar Algısının İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı Rolü Doğu Anadolu Bölgesindeki Üniversiteler Üzerinde Bir Uygulama
IŞIK METİN,ZİNCİRKIRAN MUSTAFA
Journal of Business Research - Turk (İşletme Araştırmaları Dergisi)
Türkçe
12
2016
8
3
89
106
1309-0712
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
1820414
2020-03-24 16:01:20
Özgün Makale
http://www.isarder.org/2016/vol.8_issue.3_article05_full_text.pdf