Bir Kara Mizah Örneği Sermet Çağanın Ayak Bacak Fabrikası Oyunu

2872035
Uluslararası
Hakemli
ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System)
Bir Kara Mizah Örneği Sermet Çağanın Ayak Bacak Fabrikası Oyunu
ULUTAŞ NURULLAH
Journal of Turkish Studies
Türkçe
1
2016
11
Volume 11 Issue 15
553
553
1308-2140
Elektronik
Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
1755007
2017-01-03 13:43:26
Özgün Makale
http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=9879