Örgüt Biliminde Birlikte Evrim

2871839
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Örgüt Biliminde Birlikte Evrim
SAYĞAN TUNÇAY SAHRA,UÇAR ZEKİ
uluslararası iktisadi ve idari incelemeler dergisi
Türkçe
2
2015
7
14
277
294
1307-9832
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
1754802
2019-03-27 08:53:38
Özgün Makale