Effects of supplementary feeding levels during mating period on reproductive performance of Karakaş ewes

275839
Uluslararası
Hakemli
Endekste taranmıyor
Effects of supplementary feeding levels during mating period on reproductive performance of Karakaş ewes
DEMİREL M, KURBAL Ö M, AYGÜN T, ERDOĞAN S, BAKICI Y, YILMAZ A, ULKER H
J. Anim. And Vet. Advances
İngilizce
2
2004
3
7
448
452
Basılı
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı->Zootekni ve Hayvan Besleme
2014-02-18 13:42:14
Özgün Makale