Karamanoğullarında Veraset Sistemi ve İktidar Mücadeleleri

2715108
Uluslararası
Hakemli
Sobiad, Akademik Araştırmalar İndeksi, ASOS, Arastirmax, İSAM, TEİ ve Research Bible
Karamanoğullarında Veraset Sistemi ve İktidar Mücadeleleri
TAŞKIRAN HASAN
Tarih Okulu Dergisi
Türkçe
3
2016
25
381
399
1308-5298
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
1591537
2021-05-24 20:33:25
Özgün Makale
http://www.johschool.com/