Karamanoğullarının Anadolu'da Var olma Bağlamında Türkiye Selçuklularıyla İlişkilerinin Genel Seyri

2656748
Uluslararası
Hakemli
SOBİAD, İSAM, TEİ, SİS
Karamanoğullarının Anadolu'da Var olma Bağlamında Türkiye Selçuklularıyla İlişkilerinin Genel Seyri
TAŞKIRAN HASAN
Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe
3
2016
6
316
328
2149-083X
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
1529343
2021-05-24 20:50:24
Özgün Makale
http://www.tidsad.com/