Karamanlı Sarayında Bir Osmanlı Melek Hatun

2656735
Uluslararası
Hakemli
SOBIAD, TEİ, İSAM, SİS
Karamanlı Sarayında Bir Osmanlı Melek Hatun
TAŞKIRAN HASAN
Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe
3
2016
6
329
338
2149-083X
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
1529318
2021-05-24 20:30:10
Özgün Makale
http://www.tidsad.com/