çalıştı 1
İç Güvenlik Hizmetlerinde Çalışanların Örgütsel Bağlılık ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Türk Polis Teşkilatı Örneklemi

İç Güvenlik Hizmetlerinde Çalışanların Örgütsel Bağlılık ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Türk Polis Teşkilatı Örneklemi

2599196
Uluslararası
Hakemli
ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, DOAJ, EBSCO Elektronische Zeitschriftenbibliothek (University Library of Regensburg) Ganamics Google Scholar, Google Scholar h5-index and h5-median value, Index Copernicus International, J-Gate Michigan eLiberary Michigan State University Libraries Catalog, Scopus, Slicit, TÜBİTAK ULAKBİM Keşif Arama Motoru, TÜBİTAK Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT), Western Michigan University Libraries Catalog, WorldCat
İç Güvenlik Hizmetlerinde Çalışanların Örgütsel Bağlılık ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Türk Polis Teşkilatı Örneklemi
TAVAS BEKİR,ÖZTÜRK CEMAL
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
Türkçe
3
2016
13
1
1532
1542
1303-5134
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
1467579
2018-10-22 14:04:40
Özgün Makale
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/3680