Ayntab Şehrinde Aile Birliğinin Sona Erme Süreci_(Türetilmiş çalışmadır.)

2494255
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Ayntab Şehrinde Aile Birliğinin Sona Erme Süreci_(Türetilmiş çalışmadır.)
KOÇAK ZÜLFİYE
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
1
2011
10
1
417
435
1303-0094
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
1348147
2019-10-28 14:58:12
Özgün Makale
http://www.gantep.edu.tr/ab/index.php?bolum_id=2020