2793 Numaralı Ahlat Kazası Müslim Nüfus Defteri 30 Rebiyülevvel 1252 15 Temmuz 1836 nin Tanıtım ve Değerlendirmesi

2485736
Uluslararası
Hakemli
Research Bible, ASOS,Arastirmax, İSAM, TEİ
2793 Numaralı Ahlat Kazası Müslim Nüfus Defteri 30 Rebiyülevvel 1252 15 Temmuz 1836 nin Tanıtım ve Değerlendirmesi
KOÇAK ZÜLFİYE,TAŞKIRAN HASAN
Tarih Okulu Dergisi
Türkçe
3
2014
7
17
421
442
1308-5298
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
1337536
2019-10-30 11:34:07
Özgün Makale
http://www.johschool.com/