Temsili Demokrasinin Krizi ve Bir İleri Demokrasi Talebi Olarak Gezi Parkı Eylemleri

2454791
Uluslararası
Hakemli
ASOS, İSAM, GOOGLE AKADEMİK
Temsili Demokrasinin Krizi ve Bir İleri Demokrasi Talebi Olarak Gezi Parkı Eylemleri
SABANCILAR EREN SILA,ÖZDEN YÜCEL
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
10
2014
4
1
161
195
2148-2071
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
1300216
2021-03-04 13:18:56
Özgün Makale
http://bireyvetoplumdergisi.com/issue/view/5000007334/showToc