çalıştı 1
Weibull distribution for determination of wind analysis and energy production

Weibull distribution for determination of wind analysis and energy production

2318734
Uluslararası
Hakemli
ESCI
Weibull distribution for determination of wind analysis and energy production
ORAL FARUK, İSMAİL EKMEKÇİ, ONAT Nevzat
World Journal of Engineering
İngilizce
8
2015
12
3
215
220
1708-5284
Basılı+Elektronik
Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
1126421
2024-03-25 15:45:20
Özgün Makale
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1260/1708-5284.12.3.215/full/html