2286788
Uluslararası
Özet bildiri
Kaya Resimlerinin Van Bitlis Hakkari Yöresi Mezar Taşları Üzerindeki İzleri
BUĞRUL HASAN
2.Uluslararası Avrasya Türk Sanatları Kongresi
Türkçe
Yayımlanmış
01.10.2018
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Sözlü Sunum
05.12.2018
02.12.2018