Akut ve Kronik N omega nitroLarjinin UygulamalarınınSıçanlarda Plazma Nitrit Nitrat ve Malondialdehit Düzeylerine Etkileri

227261
Ulusal
Hakemli
EBSCOhost research databases, Index Copernicus, Chemical Abstracts Service (CAS), CAB ABSTRACTS, GLOBAL HEATH database, Türk Medline, Türk Medline-Ulusal Atıf İndeksi,Türk Tıp Dizini ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini
Akut ve Kronik N omega nitroLarjinin UygulamalarınınSıçanlarda Plazma Nitrit Nitrat ve Malondialdehit Düzeylerine Etkileri
YILMAZ ENGİN,SARI AYSEL,OKTAR SÜLEYMAN,AKSULU HAKKI ENGİN
Fırat Tıp Dergisi
Türkçe
6
2008
13
2
88
91
2147-124X
Basılı
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Farmakoloji
4758076
2020-06-26 13:20:25
Özgün Makale