2113336
Uluslararası
Özet bildiri
The High Temperature Effect on Fibre Reinforced Self Compacting Lightweight Concrete Designed with Single and Hybrid Fibres
BOZKURT NUSRET
3. International Advances in Applied Physics Materials Science 2013
İngilizce
Yayımlanmış
24.04.2013
Basılı
Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği
Sözlü Sunum
28.04.2013
24.04.2013