2062953
Ulusal
Özet bildiri
Terfezia ve Picoa Türlerinin Helianthemum Türleri ile Mikorizal İlişkilerinin Tespiti
KIRBAĞ SEVDA,AKYÜZ MEHMET
II. Ulusal Mikoloji Günleri
Türkçe
Yayımlanmış
09.09.2015
Basılı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Poster
11.09.2015
09.09.2015