2060366
Ulusal
Özet bildiri
Kültür Ortamında Yetiştirilen Bazı Mantar Türlerinin Besin Değerleri Üzerine Bir Araştırma
KIRBAĞ SEVDA,AKYÜZ MEHMET
VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
Türkçe
Yayımlanmış
10.09.2007
Basılı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Poster
13.09.2007
10.09.2007